Soudní znalec a odhadce Bc. Zdeněk Cekota - Zlín

obor Ekonomika/Ceny a odhady/movité věci - zařízení domácností a kaceláří, elektrospotřebiče, optika, výpočetní technika, spotřební elektronika

Znalecké posudky provádím pro následující účely:

 • ocenění pro daň darovací
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro restituce
 • ocenění pro účetnictví
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví
 • ocenění při převodech majetku
 • ocenění při zakládání firem nepeněžitým vkladem
 • ocenění při stanovení majetkové újmy
 • ocenění při koupi a prodeji movitého majetku
 • ocenění při likvidaci či konkurzu firmy
 • ocenění při vkladu nebo vyjmutí majetku z podnikání
 • ocenění při zřizování zástavních práv majetku
 • ocenění pro úvěry a půjčky, exekuce, dražby


Znalecké posudky, soudní odhady a oceňování movitého majetku se řídí dle platných vyhlášek. Nabízím tyto služby jak pro soukromé tak i úřední účely po celém Zlínském kraji, po dohodě i jinde již 15 let.

Termín vypracování:
podle rozsahu, standardně 5 - 15 dní
 

Cena znaleckého posudku:
je stanovena individuálně, v závislosti na rozsahu a náročnosti práce, standardní hodinová sazba 500,- Kč

 

obor Ekonomika/Ceny a odhady/movité věci -zařízení domácností a kaceláří,
elektrospotřebiče,
optika,
výpočetní technika,

spotřební elektronika